Δελτίο στη Νοηματική - 15/06/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.