Δελτίο στη Νοηματική - 21/06/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.