Δελτίο στη Νοηματική - 04/07/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.