Δελτίο στη Νοηματική - 13/07/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.