Δελτίο στη Νοηματική - 19/07/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.