Δελτίο στη Νοηματική - 21/07/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.