Δελτίο στη Νοηματική - 14/08/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.