Δελτίο στη Νοηματική - 19/08/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.