Δελτίο στη Νοηματική - 20/08/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.