Δελτίο στη Νοηματική - 23/08/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.