Δελτίο στη Νοηματική - 27/08/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.