Δελτίο στη Νοηματική - 10/09/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.