Δελτίο στη Νοηματική - 25/09/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.