Δελτίο στη Νοηματική - 03/10/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.