Δελτίο στη Νοηματική - 13/10/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.