Δελτίο στη Νοηματική - 16/10/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.