Δελτίο στη Νοηματική - 17/10/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.