Δελτίο στη Νοηματική - 20/10/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.