Δελτίο στη Νοηματική - 29/10/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.