Δελτίο στη Νοηματική - 07/11/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.