Δελτίο στη Νοηματική - 12/11/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.