Δελτίο στη Νοηματική - 19/11/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.