Δελτίο στη Νοηματική - 22/11/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.