Δελτίο στη Νοηματική - 16/12/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.