Δελτίο στη Νοηματική - 31/12/2020

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.