Δελτίο στη Νοηματική - 13/01/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.