Δελτίο στη Νοηματική - 19/01/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.