Δελτίο στη Νοηματική - 20/01/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.