Δελτίο στη Νοηματική - 26/01/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.