Δελτίο στη Νοηματική - 02/02/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.