Δελτίο στη Νοηματική - 12/02/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.