Δελτίο στη Νοηματική - 16/03/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.