Δελτίο στη Νοηματική - 21/04/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.