Δελτίο στη Νοηματική - 29/04/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.