Δελτίο στη Νοηματική - 06/05/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.