Δελτίο στη Νοηματική - 11/05/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.