Δελτίο στη Νοηματική - 13/05/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.