Δελτίο στη Νοηματική - 27/05/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.