Δελτίο στη Νοηματική - 04/06/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.