Δελτίο στη Νοηματική - 06/06/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.