Δελτίο στη Νοηματική - 16/07/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.