Δελτίο στη Νοηματική - 21/07/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.