Δελτίο στη Νοηματική - 28/07/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.