Δελτίο στη Νοηματική - 31/08/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.