Δελτίο στη Νοηματική - 06/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.