Δελτίο στη Νοηματική - 13/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.