Δελτίο στη Νοηματική - 15/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.