Δελτίο στη Νοηματική - 16/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.