Δελτίο στη Νοηματική - 17/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.