Δελτίο στη Νοηματική - 22/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.